You are here

Programy na prácu s formátom SVG

Vektorová grafika využíva na reprezentáciu obrázkov geometrické objekty, ako body, čiary, krivky alebo rôzne tvary, ktoré sú definované matematickými rovnicani. Jej výhodou oproti rastrovej grafike je, že vektorové obrázky možno ľubovoľne zväčšovať alebo zmenšovať bez straty kvality. Pri zmene veľkosti sa v nich nikdy neobjavia veľké pixely ("štvorčeky"), ako je tomu pri rastrových obrázkoch.

Vektorová grafika sa často používa napríklad na vytvorenie, zverejňovanie a uchovávanie grafického loga organizácií, vytváranie informačných a propagačných materiálov, vytváranie technických náčrtov, zákresov (napríklad priestorov organizácie), kreslenie schém a podobne. Na vektorovú grafiku sa často používajú uzatvorené formáty súborov, ktoré je možné otvárať a používať len s pomocou drahých komerčných programov. Takéto programy však dokážu pracovať aj s otvorenými štandardami ako je formát SVG, ktoré je možné prehliadať a upravovať aj s pomocou bezplatného softwaru. To umožňuje zľahčiť a aj zlacniť prácu s takouto grafikou.

Scalable Vector Graphics (SVG, škálovateľná vektorová grafika) je otvorený formát pre dvojrozmernú vektorovú grafiku a zmiešanú vektorovú a rastrovú grafiku. Je založený na XML. V roku 2001 sa stal odporúčaným W3C štandardom.

Súbory majú príponu .svg.
Podľa W3C špecifikácie sa používa aj prípona .svgz (GZIP-komprimovaný súbor SVG), avšak má menšiu podporu v existujúcich aplikáciách.

Formát SVG sa stal prvým široko podporovaným otvoreným štandardom pre vektorovú grafiku. Okrem profesionálnych grafických programov a mobilných zariadení sa používa aj na niektorých webových stránkach namiesto rastrovej grafiky. Väčšina rozšírených internetových prehliadačov má priamo implementovanú aspoň základnú podporu SVG a dokáže zobrazovať SVG bez potreby inštalovať ďalší software. (Výnimkou je len Internet Explorer, ktorý vyžaduje externý program a priama podpora bude implementovaná až od verzie 9.0.) Formát SVG v zjednodušenom profile SVG Tiny má širokú podporu aj v mobilných zariadeniach (3G telefónoch a PDA), pre ktoré bol v roku 2003 prijatý v rámci 3GPP ako povinný formát pre vektorovú grafiku (napríklad pre MMS). Na základe špecifikácie formátu SVG Tiny bol vytvorený štandard MPEG-4 Part 20 (ISO/IEC 14496-20) na popis a vytváranie scén s vektorovou grafikou v multimediálnych prezentáciách a interaktívnych službách vhodných pre mobilné zariadenia s obmedzeným výkonom (ako sú napríklad mobilné telefóny). MPEG-4 Part 20 bol prvýkrát vydaný v roku 2006 a definuje nové rozšírenia funkčnosti SVG (streaming, kompresia, binárny formát, dynamické aktualizovanie), avšak umožňuje aj spätnú kompatibilitu.

Formát SVG umožňuje popri vektorovej grafike uchovávať aj rastrovú grafiku a text. Kvôli zlepšeniu kompatibility pri používaní formátu SVG medzi rôznymi programami je vhodné texty v súbore skonvertovať na krivky. Formát SVG tiež umožňuje interaktivitu (interaktívne aplikácie) a animácie, čo je využívané najmä v mobilných zariadeniach. Výnos o štandardoch však zatiaľ neumožňuje používať SVG ako jediný formát pre zverejňovanie interaktívnych aplikácií, rastrovej grafiky alebo textov.

Posledné vydané a odporúčané verzie SVG sú SVG Tiny 1.2 (od roku 2008) a SVG 1.1 (od roku 2003). Metodický pokyn k Výnosu o štandardoch však predpisuje SVG vo verziách 1.0 a 1.1. Formát je definovaný v zahraničných normách W3C: SVG 1.0, SVG 1.1 a Mobile profiles of SVG 1.1 - SVG Tiny and SVG Basic. Formát je vyvíjaný a spravovaný pracovnou skupinou v rámci konzorcia W3C.

Formát SVG sa vo verzii 1.0 stal odporúčaným W3C štandardom v roku 2001, vo verzii 1.1 a v zjednodušených profiloch SVG Tiny a SVG Basic v roku 2003.

Príklady programov na čítanie a vytváranie súborov vo formáte SVG:

Názov

Výrobca

Platforma

Dostupnosť

Adobe Illustrator Adobe Systems Incorporated MS Windows, Mac OS komerčný

Amaya **

otvorený SW, W3C, INRIA

MS Windows, Linux, Mac OS

zdarma

Batik SVG Toolkit *

otvorený SW
Apache Software Foundation

platformovo nezávislá Java aplikácia
MS Windows, Linux, Mac OS, Solaris

zdarma

CorelDRAW

Corel Corporation

MS Windows

komerčný

Go-oo

otvorený SW

MS Windows, Linux

zdarma

Inkscape

otvorený SW

MS Windows, Linux, Mac OS

zdarma

Karbon14 **

otvorený SW

Linux

zdarma

OpenOffice.org ***

otvorený SW
MS Windows, Linux, Mac OS, Solaris, FreeBSD a ďalšie zdarma

sK1 **

otvorený SW

Linux

zdarma

UniConvertor ****

otvorený SW

MS Windows, Linux

zdarma

* Program na prehliadanie SVG a konverziu medzi formátmi.

** Niektoré pokročilé vlastnosti formátu nie sú podporované.

*** S rozšírením SVG Import

**** Program na konverziu medzi formátmi. Niektoré pokročilé vlastnosti formátu nie sú podporované.


Príklady programov na čítanie súborov vo formáte SVG:
(väčšina týchto programov má len základnú a obmedzenú podporu formátu SVG)

Názov

Výrobca

Platforma

Dostupnosť

Adobe SVG Viewer ***
(plugin pre Internet Explorer, Netscape, RealPlayer)

Adobe Systems Incorporated

MS Windows, Mac OS

zdarma

Eye of GNOME **

otvorený SW

Linux

zdarma

Firefox *

otvorený SW

MS Windows, Linux, Mac OS, Solaris, FreeBSD a ďalšie

zdarma

Google Chrome *

otvorený SW

MS Windows (pre Linux a Mac OS X je zatiaľ k dispozícii len beta verzia)

zdarma

gThumb **

otvorený SW

Linux (GNOME)

zdarma

Gwenview **

otvorený SW

Linux (KDE)

zdarma

Opera *

Opera Software

MS Windows, Linux, Mac OS, Solaris, FreeBSD a ďalšie

zdarma

Safari *

Apple Inc.

MS Windows, Mac OS, mobilné zariadenia

zdarma

SeaMonkey *

otvorený SW

MS Windows, Linux, Mac OS, Solaris a ďalšie

zdarma

* Internetový prehliadač

** Jednoduchý prehliadač a konvertor obrázkov

*** Oficiálna podpora pre program bola ukončená 1.1.2009.